2022

2021

 

 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı 2019 yılı mezunumuz Dr. Öğr. Üyesi Müge Özçevik ve tez danışmanı Prof. Dr. Berk Canbek, “Traffic and Mobility Aware Delay Modeling for Software-Defined Networks (SDN)” adlı tezi ile 2021 yılı IEEE Türkiye Doktora Tezi ödülüne layık görüldü.
 • MediaCat tarafından 9. kez düzenlenen Fark Yaratan Kadınlar 2021 seremonisinde öğretim üyemiz Prof. Dr. Zehra Çataltepe teknoloji alanında 2021 yılının ödül sahibi oldu
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Hazım K. Ekenel'in Aselsan Akademi yüksek lisans öğrencisi Selin Gök Işık ile gerçekleştirdikleri "Deep Convolutional Feature-based Gait Recognition Using Silhouettes and RGB Images" başlıklı çalışma UBMK 2021'de (6. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı) En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.
 • Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyelerimizden Doç.Dr. Gökhan İNCE ve Tekstil Mühendisliği öğretim üyesi Doç.Dr. Özgür ATALAY'ın yürütücülüklerini yaptığı İTÜ Soft Sensors Lab. çalışma grubundan TexRobots Team (Kadir Özlem, Ayşe Feyza Yılmaz, Fidan Khalilbayli, Ömür Fatmanur Erzurumluoğlu)El Felci Rehabilitasyonu için Texrobot” projesi ile TEKNOFEST 2021'de Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışmasında birincilik ödülünü kazandı.
 • Bilgisayar Mühendisliği  öğretim üyelerimizden Doç.Dr. Gökhan İNCE ve Tekstik Mühendisliği öğretim üyesi Doç.Dr. Özgür ATALAY'ın yürütücülüklerini yaptığı İTÜ Soft Sensors Lab. çalışma grubundan SofTex Team (Uğur Ayvaz, Kadir Özlem, Ayşe Feyza Yılmaz, Ali Emre Öztaş) "Tekstil Tabanlı Sensörler Kullanılarak Gerçek Zamanlı Aktivite ve Kalp Atış Hızı Tespiti" projesi ile TEKNOFEST 2021'de İletişim Teknolojileri Yarışmasında üçüncülük ödülünü kazandı.
 • Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Gülşen Eryiğit'in yürütücülüğünü yaptığı İTÜ DDİ çalışma grubundan Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencimiz Arş. Gör. Doğukan Arslan "Yargıtay Kararlarına Anlamsal Benzerlik Yöntemleriyle Kolay Erişim Sağlanmasına İmkan Tanıyan Bilirkişi" başlıklı projesi ile TEKNOFEST 2021'de Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışmasında üçüncülük ödülünü kazandı.
 • Fakültemizin öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali Çakmak'ın İTÜ-ASELSAN Akademi Bilgisayar Müh. Yüksek Lisans Programı kapsamında akademik danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencimiz Taha Tekdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği "Benchmarking Apache Spark and Hadoop MapReduce on Big Data Classification" başlıklı çalışması 5th International Conference on Cloud and Big Data Computing (ICCBDC 2021)'de En İyi Sözlü Sunum ödülünü kazandı.
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans öğrencimiz Oytun Demirbilek'in danışmanı Dr. Islem Rekik ile birlikte yazdıkları "Recurrent Multigraph Integrator Network for Predicting the Evolution of Population-Driven Brain Connectivity Templates" başlıklı çalışma MICCAI 2021'de sunulmaya hak kazandı. Oytun Demirbilek çalışmasını sunmak üzere MICCAI öğrenci seyehat ödülüne layık görüldü.
 • Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Hazım K. Ekenel ve öğrencileri, International Joint Conference on Biometrics (IJCB 2021) tarafından düzenlenen ve 9 farklı ülkeden akademi veya sektörden 10 takımın katıldığı Masked Face Recognition Competition (MFR 2021) yarışmasında tüm sıralamada ikinci, akademik kurumlar arasında birinci oldular.
 • Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz  Doç. Dr. Gülşen Eryiğit’in yüksek lisans öğrencisi Berke Oral ile yaptığı “Information Extraction from Text Intensive and Visually Rich Banking Documents” isimli çalışma Elsevier’in prestijli dergilerinden Information Processing & Management tarafından 2020 yılı yüksek lisans derecesinde en iyi makale ödülüne değer görüldü.
 • Fakültemizin öğretim üyelerinden Doç. Dr. Berk Canberk ve Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Seçinti'nin İTÜ-ASELSAN Akademi Bilgisayar Müh. Yüksek Lisans Programı kapsamında akademik danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencilerimiz Fırat Rozkan Kılıç ve Mehmet Özgen Özdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği "CLAN: A Robust Control Link for Aerial Mesh Networks in Contested Environments" başlıklı çalışması  EAI 7th International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems 2021 (EAI INISCOM 2021)’da En İyi Bildiri ödülünü kazandı.

2020


 • Öğr. Gör. Dilara Torunoğlu Selamet, doktora öğrencimiz Arda İnceoğlu ve Doç. Dr. Gülşen Eryiğit'in  "Preliminary Investigation on using Semi-Supervised Contextual Word Sense Disambiguation for Data Augmentation" başlıklı çalışması  UBMK 2020'de (6. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı) En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü. 

 • Doç. Dr. Berk Canberk ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programı öğrencimiz Muhammed Raşit Erol'un "Intelligent Channel Utilization Discovery in Drone to Drone Networks for Smart Cities" başlıklı çalışması EAI INISCOM 2020'de (EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent SystemEn İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Hatice Köse ve Bilgisayar Mühendisliği doktora programı öğrencimiz Hasan Kıvrak'ın "A multilevel mapping based pedestrian model for social robot navigation tasks in unknown human environments"  başlıklı bildirisi INISTA 2020'de (International Conference on Innivations in Intelligent Systems and Applications)  En İyi Bildiri  ödülüne layık görüldü.

 • Prof. Dr. Zehra Çataltepe Microsoft Türkiye tarafından düzenlenen Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasında Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi seçildi.

 • Prof. Dr. Hazım K. Ekenel'in 2016 yılında yayınladığı "A Comprehensive Analysis of Deep Learning Based Representation for Face Recognition" başlıklı çalışması IEEE CVPR (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition) kapsamında son 5 yılda en çok atıf alan bildiri olup Highest Impact Award ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit liderliğinde Doğal Dil İşleme (DDİ) Araştırma Grubu Avrupa Cost Aksiyonu "European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques" (enetCollect) CA16105 tarafından 2020 yılı Ocak Ayının Laboratuvarı seçildi.
2019 • Prof. Dr. Hazım K. Ekenel 2019 Yılı IEEE Türkiye Bilim Ödülleri kapsamında Araştırma Teşvik Ödülüne layık görüldü.

 • Doktora öğrencimiz Müge Erel-Özçevik'in  Doç. Dr. Berk Canberk danışmanlığında geliştirdiği "Traffic and Mobility Aware Delay Modeling for Software-Defined Networks (SDN)"  başlıklı doktora tezi İTÜ 2019 yılı En Başarılı Doktora Tezleri listesine girdi.

 • Doç. Dr. Hazım K. Ekenel'in 2018 yılında yayınladığı "Strengths and Weaknesses of Deep Learning Models for Face Recognition against Image Degradations" başlıklı çalışması IET Biometrics'de son iki yılda yayınlanmış en yüksek etkili çalışma olması sebebiyle 2019 Premium Award for Best Paper ödülüne layık görüldü.

 • Prof. Dr. Zehra Çataltepe International Women's Entrepreneurial Challenge Foundation (IWEC) 2019 yılı ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Berk Canberk Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Prof. Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği 2019 Yılı Akademik Öğretim Ödülüne layık görüldü.

 • Dr. Öğr. Üyesi Islem Rekik hazırlamış olduğu "How to structure and write a reserach paper?" ve "Case study: research paper deconstruction" başlıklı eğitim materyalleri ile MICCAI (Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention Society) Educational Challenge'de ikincilik ödülünü kazandı.

 • Doç. Dr. Sanem Sarıel, Doç. Dr. Berk Canberk ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tosun önderliğinde lisansüstü öğrencilerimiz Gamze Akyol ve Elif Ak ACM womENcourage 2019 konferansında "Yapay Zeka ve Refah" başlıklı hackathonda "Çalışanlar için Kişisel Rehber Robot" projesiyle takım olarak birincilik elde ettiler.

 • Doç. Dr. Hazım K. Ekenel'in TÜBİTAK TEYDEB projesi kapsamında gerçekleştirdiği "Personalized Training in Fast-Food Restaurants Using Augmented Reality Glasses" başlıklı çalışma ISET 2019'da (International Symposium on Educational Technology) En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.

 • Lisans öğrencimiz Şahin Olut'un Prof. Dr. Gözde Ünal rehberliğinde geliştirdiği "T1 ve T2 Kontrastlı MR Görüntüleri Kullanılarak MR Anjiyografi Görüntüleri Elde Edilmesi" isimli bitirme projesi TÜBİTAK (2242) Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Sağlık alanında İstanbul bölgesi birincisi oldu.

 • Lisansüstü öğrencimiz Elhan Biyar ve Doç. Dr. Berk Canberk'in "Flow-Based Network Tomography Agent for Software Defined Data Center" isimli çalışması SigTelCom2019'da (The 3rd International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing) En İyi Öğrenci Bildirisi ödülüne layık görüldü.

 • Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Ece Naz Sefercioğlu Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından organize edilen "Kod Ödülleri Eğitim Oyunu Geliştirme" yarışmasında Oyun Fikri kategorisinde ikinci oldu.

 • Lisansüstü öğrencimiz Sefa Eren Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tosun'un "Predicting Popularity of Open Source Projects Using Recurrent Neural Networks" başlıklı çalışması OSS2019'da (International Conference on Open Source Systems)  En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.
2018 • Doç. Dr. Berk Canberk 2018 Yılı IEEE Türkiye Bilim Ödülleri kapsamında Araştırma Teşvik Ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Hazım K. Ekenel ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 2018 yılı Araştırma Teşvik Ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Sanem Sarıel'in akademik danışmanlığını yaptığı ve lisansüstü öğrencilerimiz Akif Güneş ve Gökhan Solak'ın Triodor Araştırma Geliştirme Yazılım Bilişim Tic. Ltd. Şti. ile birlikte geliştirmiş olduğu "TAP-Davranışsal Analize Dayanan Yeni Nesil Oyun Tasarımı Optimizasyon Platformu" başlıklı proje, TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından verilen 13. Teknoloji Ödülleri’nde Orta Ölçekli Firma Ürün Kategorisinde birinci oldu.

 • Lisans öğrencimiz Elif Ak'ın Doç. Dr. Berk Canberk danışmanlığında gerçekleştirdiği ve Medianova Bulut Bilişim firmasının katkılarıyla endüstriyelleştirilen "Konteyner Tabanlı CDN için Özelleştirilmiş İş Yükü Otomasyon Motoru" başlıklı lisans tasarım projesi TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması İstanbul Bölge Sergisi’nde birincilik elde etti.

 • Lisans öğrencilerimiz Alperen Özkan, Berk Dehrioğlu, Berkay Giriş, Birkan Denizer ve Kağan Özgün Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tosun rehberliğinde ICSE 2018 (International Conference on Software Engineering) Student Contest on Software Engineering başlıklı yarışmada ikinci oldular.

 • Lisansüstü öğrencimiz Anıl Genç ve Doç. Dr. Hazım K. Ekenel'in "Çapraz Veri Küme Kişiyi Yeniden Tanıma için İçerik Uyarlaması" başlıklı çalışması SIU 2018'de (26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı) En İyi Öğrenci Bildirisi ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Hazım K. Ekenel Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2018 yılı ödülüne layık görüldü.

 • Prof. Dr. Gözde Ünal rehberliğinde öğrencilerimiz Yusuf H. Şahin ve Şahin Olut'un İTÜ Vision Lab. takımı olarak katılmış oldukları Karaciğer Bölütleme Algoritmaları yarışmasında Otomatik Yöntem grubunda birinci oldular.

 • Lisansüstü öğrencimiz Elif Bozkaya ve Doç. Dr. Berk Canberk'in "WiFED: WiFi Friendly Energy Delivery with Distributed Beamforming" başlıklı çalışması INFOCOM 2018'de (IEEE Conference on Computer Communications) En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.
2017 • Doktora öğrencimiz Gökhan Seçinti'nin Doç. Dr. Berk Canberk danışmanlığında geliştirdiği "A Software Defined Network Framework in 5G Wireless Systems" başlıklı doktora tezi İTÜ En Başarılı Doktora Tezleri ödülüne layık görüldü.

 • Doktora öğrencimiz Mustafa Esengün'ün yer aldığı takım Türk Havayolları'nın düzenlediği THY Travel Hackathon yarışmasında birinci oldular.

 • Lisans öğrencimiz Mehmet Aygün ve Doç. Dr. Hazım K. Ekenel'in "Exploiting Convolution Filter Patterns for Transfer Learning" başlık çalışması ICCV 2017'de (International Conference on Computer Vision) düzenlenen TASK-CV (Transferring and Adapting Source Knowledge in Computer Vision) çalıştayında Amazon şirketinin sponsorluğunda verilen Honourable Mention Award ödülüne layık görüldü.

 • Doç. Dr. Hazım K. Ekenel'in "A Computer Vision System to Localize and Classify Wastes on the Streets" başlıklı çalışması ICVS 2017'de (International Conference on Computer Vision Systemsen iyi bildiriler arasında seçildi.

 • Öğrencilerimiz Torkan Gholamalizadeh, Hossein Pourghaemi ve Ahmad Mhaish ile öğretim elemanlarımız Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce ve Dr. Jade D. Duff'ın "Sonification of 3D Object Shape for Sensory Substitution: An Empirical Exploration" başlıklı çalışmaları ACHI 2017'de (International Conference on Advances in Computer-Human Interactions) En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.

 • Lisans öğrencilerimiz Muhammed Aziz Ulak ve Chousein Giousouf'un yer aldığı TalCards takımı Kuvey Türk'ün düzenlediği Hackathon Dijital Bankacılık Yazılım Proje Yarışmasında birinci oldular.
2016 • Doç. Dr. Hazım K. Ekenel Bilim Kahramanları Derneği tarafından 2016 yılı Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görülen 6 genç bilim insanından biri oldu.

 • Lisans öğrencilerimiz Burak Buğrul, Burak Yalçınkaya ve Besim Ongun Kanat'ın Bofstrogonof ismiyle takım olarak katıldıkları uluslararası IEEEXtreme 24-saat programlama yarışmasında Türkiye'de 44 takım arasında birinci, dünyada 2114 takım arasından ise elli ikinci oldular.

 • Lisansüstü öğrencimiz Mine Yasemin ve Yrd. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce'nin "Reduction of Dental Anxiety and Pain in Children using Robots" başlıklı çalışması  ACHI 2016'da (International Conference on Advances in Computer-Human Interactions) En İyi Bildiri ödülüne layık görüldü.

 • Lisans öğrencimiz Anıl Özen ve Doç. Dr. Sanem Sarıel'in "Tango Müziğinden Otomatik Tango Koreografisi Sentezi" başlıklı çalışması SIU 2016'da (IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı) En İyi Görsel Sunum Bildiri Ödülü alanında üçüncü oldu.

 • Lisans öğrencimiz Ali Tuğrul Balcı, Yrd. Doç. Dr. Ömer Sinan Saraç danışmanlığında katıldığı sbv IMPROVER Systems Toxicology Computational Challenge başlıklı yarışmada birinci oldu.

 • Öğrencilerimiz Gökhan Özbulak ve Esam Ghaleb ile Doç. Dr. Hazım K. Ekenel ICB 2016'da (International Conference on Biometrics) düzenlenen ICB-RW (International Challange on Biometric Recognition in the Wild) yarışmasında birinci oldular.
2015 ve Öncesi


 • IEEEXtreme 24-Saat Programlama Yarışması'nda ilk 100'e giren NULLSociety Takımı: Besim Ongun Kanat, Burak Buğrul ve Burak Yalçınkaya, Ekim 2015.

 • Elektrik Mühendisleri Odası Proje Yarışması Mansiyon Ödülü. Chasan Kioutsoukmoustafa:Medikal Görüntülerin 2 ve 3 Boyutlu Olarak Görselleştirilmesi (2011).

 • IBM Yazılım Akademisi Dördüncülük Ödülü. Emre Gözen, İbrahim Onuralp Yiğit, Mehmet Sinan Toktay, Yakup Özden: Çevrimiçi Ulusal Oylama (2011).

 • IBM Yazılım Akademisi Birincilik Ödülü. Beytullah Topçu, Şuheda Toker, Ömer Şahin Karaman, Fatih Çoşkun: GSM Tabanlı Uzaktan İzleme ve Faturalama (2009).

 • Elektrik Mühendisleri Odası Proje Yarışması "En Uygulanabilir Proje Ödülü". İsmet Özcan Zeytinci: Servis Odaklı Mimari Tabanlı Gezgin Yer Belirleme Sistemi  (2009).

 • Elektrik Mühendisleri Odası Proje Yarışması "Değerlendirme Kurulu Destek Ödülü". Dilek Üstünalan, Neşe Erden: 3 Boyutlu Medikal Görselleştirme  (2009).

 • Microsoft .NET Proje Yarışması Birincilik Ödülü. Can Kayacan, Erman Oral, Murat Bilici:Pare.NET. Bu projenin web sitesine http://parenet.spaces.live.com/ adresinden ulaşabilirsiniz (2007).

 • Elektrik Mühendisleri Odası Proje Yarışması Birincilik Ödülü. Cem Başar Çayıroğlu, Mehmet Pekmezci, Elif Kaya: Uzaktan Kopyala-Yapıştır. Bu proje, birinciliği Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Murat Kalender'in Ders Çizelgeleme Programı projesiyle paylaşmıştır  (2007).

 • Elektrik Mühendisleri Odası Proje Yarışması Mansiyon Ödülü. Tuğba Akbal, Gül Nildem Demir, Alp Emre Kanlıkılıçer, Merve Can Kuş, Fatma Hülya Ulu: Active Appearance Model-based Facial Composite Generation with Interactive Nature-Inspired Heuristics (2006).

 • Elektrik Mühendisleri Odası Proje Yarışması Mansiyon Ödülü. Barış Evrim Demiröz: Bakış Açısından Bağımsız Plaka Tanıma Sistemi (2005).

 • Motorola Flash MCU Design Contest Turkey Birincilik Ödülü. Tuba Gümüş: TUCATU: General Purpose Robot (2004).

 • Microsoft .NET Proje Yarışması Üçüncülük Ödülü. Hande Giyici, Kader Aydın: Akıllı Hastane Otomasyonu (2004).

 • Microsoft .NET Proje Yarışması Birincilik Ödülü. Erkan Ünver, Olcay Durmaz: GameNETwork. Bu proje Join.NET adıyla Imagine Cup yarışmasına da katılmıştır (2003). 

 • Microsoft .NET Proje Yarışması İkincilik Ödülü. Hüseyin Hasçelik, Zülküf Genç: Mobile Store (2003).