İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon  Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org, (Criteria: Computer Engineering).

İlgili bağlantılar:


Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı ABET Bilgileri

Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Maslak, Sarıyer, İstanbul 34469, Türkiye


Akreditasyon Sayfası


PEH – Programın Eğitim Hedefleri

  1. Kariyerleri boyunca karşılaştıkları teknolojik zorlukları bilgisayar mühendisliği ilkelerini kullanarak aşabilecek bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.
  2. Kariyerleri boyunca toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için modern bilgisayar mühendisliği tekniklerini kullanarak teknolojiler geliştirebilen öğrenciler mezun etmek.
  3. Kariyerleri boyunca teknoloji ile toplumsal kararlar arasındaki etkileşimin öneminin farkında olacak öğrenciler mezun etmek.

ÖÇ – Öğrenci Çıktıları (1-7)

2018 yılı öncesi öğrenci çıktılarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  1. Matematik, fen ve mühendislik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
  2. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı etmenlerini ve yanı sıra küresel, kültürel, toplumsal, çevresel ve ekonomik unsurları gözetirken belirli gereksinimleri karşılayacak çözümleri üretmek için mühendislik tasarımı uygulama becerisi.
  3. Farklı nitelikteki kitleler ile etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi.
  4. Mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkında olma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini göz önünde tutan bilgiye dayalı karar verme becerisi.
  5. Birlik içerisinde liderlik sağlayan, katılımcı ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, amaçlar belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan üyelerden oluşan bir takımda etkin işlev görme becerisi.
  6. Uygun deney geliştirme ve yürütme, veri değerlendirme ve yorumlama ve yargı/sonuç çıkarmada mühendislik muhakeme yetisini kullanma becerisi.
  7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak yeni bilgi edinme ve gerektiğinde ve gereğince uygulama becerisi.

Sİ – Sürekli İyileştirme Stratejisi

 
abet_drawing

Yeni Gelen ve Mezun Olan Öğrenci Verileri 


Yıl Yeni Gelen Mezun Olan
2016 245 103
2017 155 129
2018 167 136
2019 169 116
2020 164 164
2021 159 180