İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon  Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org, (Criteria: Computer Engineering).

İlgili bağlantılar:


Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı ABET Bilgileri

Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Maslak, Sarıyer, İstanbul 34469, Türkiye


Akreditasyon Sayfası


PEH – Programın Eğitim Hedefleri

 1. Bilgisayar mühendisliği prensiplerini kariyerlerinde uygulayarak geleceğin teknolojik zorluklarının üzerine giden,
 2. Modern bilgisayar mühendisliği tekniklerini ulusal veya uluslararası seviyelerdeki endüstriyel veya araştırma projelerinde uygulayarak toplumun gereksinimlerini karşılayan teknolojiler yaratan,
 3. Ulusal veya uluslararası seviyelerdeki endüstriyel veya araştırma projelerinde etik ve toplumsal değerlendirmelere dayalı teknolojik kararlar veren,
 4. Etkin iletişim ve takım çalışması becerilerini profesyonel çalışma ortamlarında sergileyen,

  başarılı bilgisayar mühendisliği pratisyenleri yetiştirmektir.

   

ÖÇ – Öğrenci Çıktıları (1-7)

2018 yılı öncesi öğrenci çıktılarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 1. Matematik, fen ve mühendislik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 2. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı etmenlerini ve yanı sıra küresel, kültürel, toplumsal, çevresel ve ekonomik unsurları gözetirken belirli gereksinimleri karşılayacak çözümleri üretmek için mühendislik tasarımı uygulama becerisi.
 3. Farklı nitelikteki kitleler ile etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi.
 4. Mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkında olma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini göz önünde tutan bilgiye dayalı karar verme becerisi.
 5. Birlik içerisinde liderlik sağlayan, katılımcı ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, amaçlar belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan üyelerden oluşan bir takımda etkin işlev görme becerisi.
 6. Uygun deney geliştirme ve yürütme, veri değerlendirme ve yorumlama ve yargı/sonuç çıkarmada mühendislik muhakeme yetisini kullanma becerisi.
 7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak yeni bilgi edinme ve gerektiğinde ve gereğince uygulama becerisi.

Sİ – Sürekli İyileştirme Stratejisi

 
abet_drawing_v3 

Yeni Gelen ve Mezun Olan Öğrenci Verileri 


bm_ogrenci_ist 
Yıl Yeni Gelen Mezun Olan  Toplam Kayıtlı
2016 245 103 1015 
2017 155 129 1016 
2018 167 136 1016
2019 169 116 1058 
2020 164 164 1055
2021 159 180 978
 2022  168 141   978