Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programları İTÜ Lisansüstü Eğitim Merkezi'ne bağlı olarak yürütülmektedir. Bu programlar hakkında güncel bilgilere aşağıdaki adresler üzerinden ulaşabilirsiniz;

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Lütfen İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Bildirisini okuyun. 

Lisansüstü ile ilgili genel sorularınız için lütfen yardım bileti oluşturun.
İTÜ Yardım Bileti | Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programları 

Lisansüstü programları ile ilgili fakülte tarafından dikkate alınan bazı kurallar ve önemli bilgiler aşağıda listelenmiştir.
NOT: Aşağıdaki bilgiler sadece açıklama amacıyla yer almaktadır. Lütfen, en güncel ve yürürlükte olan bilgiler için İTÜ ÖİDB sayfasında yer alan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini ve Senato Esaslarını referans alınız.  

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü başvuruları için detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantdan ulaşılabilir.
https://www.sis.itu.edu.tr/duyuru_ekler/ilan202310/index_LU.php

Programların ön koşulları için tıklayınız

 


 • Ders kayıt, ekle/çıkar işlemleri öğrencinin danışmanı tarafından yapılır.

 • Henüz danışmanı atanmamış öğrencilerin ders kayıt, ekle/çıkar işlemleri program koordinatörü tarafından yapılır.

 • Öğrenciler öğrenimlerinin ilk yarıyılında en az iki derse kayıt olmak zorundadır.

 • Öğrenciler Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersine en erken, öğrenimlerinin ikinci yarıyılında kayıt yaptırabilirler.

 • Yüksek Lisans öğrencileri Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersini öğrenimlerinin ilk dört yarıyılında almak zorundadır.

 • Öğrenciler zorunlu ders havuzunda yer alan bir dersten başarısız olursa aynı dersi tekrar alması gerekir.

 • Öğrenciler seçimli ders havuzunda yer alan bir dersten başarısız olursa bu dersin yerine farklı bir ders alabilir. Fakat başarısız olduğu dersin kredisi ortalama hesabına dahil edilir.

 • Öğrenciler seçimli ders havuzunda yer alan bir dersten başarısız olması durumunda bu dersin yerine başka bir seçimli ders alıp başarısız olduğu dersin yerine saydırabilir. Bunun için öğrencinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

 • Öğrenciler danışmanının onayı ile üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir.

 • Öğrenciler danışmanının onayı, program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile İTÜ dışından en fazla iki seçmeli ders alabilir. Bu derslerin üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

 • Öğrenciler öğrenimlerinin üçüncü yarıyılından itibaren her dönem tez dersine (YLT/DRT) kayıt olmak zorundadır.

 


 • Bilgisayar Mühendisliği dışında herhangi bir lisans programından mezun olmuş ve lisansüstü programına kabul edilen öğrenciler Bilimsel Hazırlık derslerini almak zorundadır.

  • Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olan öğrenciler de Bilimsel Hazırlık derslerini almak zorundadır.

 • Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programları için 19.11.2020 itibariyle belirlenen Bilimsel Hazırlık dersleri aşağıdaki gibidir;

  Güz Dönemi Bahar Dönemi
  BLG 223E: Data Structures 
  BLG 336E: Analysis of Algorithms 2
  BLG 212E: Microprocessor Systems 
  BLG 312E: Computer Operating Systems
  BLG 231E: Digital Circuits  BLG 311E: Formal Languages and Automata 
 • Öğrenciler Bilimsel Hazırlık derslerini daha önceki eğitimleri sırasında aldılar ise bu derslerden muaf tutulmak için her bir ders başına ayrı dilekçe vermeleri gerekmektedir.

  • Dilekçeye ek olarak transkript ve ilgili dersin içerikleri eklenmelidir. 

  • Muafiyet başvuru işlemleri E-LEE sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılabilir. Öğrenci gerekli belgeleri sisteme yükledikten sonra dijital ortamdan başvurusunu tamamlayabilir ve sonuçları takip edebilir.

  • Eğer bu dersler İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programında sunulan dersler ile yeterli oranda benzerlik gösteriyorsa öğrenci ilgili derslerden muaf tutulabilir.

  • Ders muafiyet işlemleri uzayabileceğinden dolayı öğrencilerin mağdur olmaması için öncelikle Bilimsel Hazırlık derslerine kayıt olmalarını, daha sonra ders muafiyet işlemlerini başlatmalarını tavsiye ediyoruz.

 • Bilimsel Hazırlık dersleri için dil koşulu aranmaz. Dersler Türkçe veya İngilizce şubelerden alınabilir.

 • Bilimsel Hazırlık derslerine kayıt olmak için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında yer alan bilimsel hazırlık kayıt formunun öğrenci tarafından doldurulması gerekir. İlgili form doldurulduktan sonra Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programları Koordinatörü tarafından imzalanır. Son olarak imzalı formun öğrenci tarafından İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesi gerekir.

 • Öğrenciler Bilimsel Hazırlık derslerininin yanı sıra her dönem en fazla iki lisansüstü seviyede derse kayıt olabilir.

  • Bilimsel Hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü seviye ders almak isteyen öğrencilerin kayıt işlemleri için İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekebilir.

 • Öğrencilerin bilimsel hazırlık derslerini tamamlamak için en fazla bir yıl süresi vardır.

 • Öğrenciler Bilimsel Hazırlık derslerini en az CC harf notu ile geçmelidir. Daha düşük notlar başarısız olarak değerlendirilir.

 


 • Öğrencinin sekiz adet dersten az olmamak koşuluyla en az yirmi dört kredilik ders alması gerekir.

 • Bu derslerden en az birinin zorunlu matematik ders havuzundan olması gerekir.

  Zorunlu Matematik Dersleri
  KOM 505E: Probability Theory and Stochastic Processes
  BLG 501E: Discrete Mathematics
  BLG 560E: Statistics and Estimation in Computer Science
  BLG 557E: Theory of Computation

 • Öğrencinin zorunlu matematik dersi dahil olmak üzere toplamda en az dört adet zorunlu ders alması gerekir.

  • Program öğretim üyeleri tarafından zorunlu derslerin her iki dönemde de açılmasına gayret gösterilmektedir.

 • Öğrencinin kredisiz Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersini alması gerekir.

 • Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

 • Öğrencinin tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekir.

 • Öğrencinin en az bir uluslararası basılı bildirisinin olması gerekir.

  • Öğrenciler mezuniyet şartını sağlayan bildiri veya makalelerini tez konularından yapmalıdır. Farklı konuda yapılan yayınlar mezuniyet şartını sağlamamaktadır.

  • Herhangi bir yayın göndermeden önce öğrenci danışmanından onay almalıdır. Koşulları sağlamayan yayınlar mezuniyet süresini uzatmaktadır.
 • Öğrencinin yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders alması gerekir.

 • Derslerin en az %50’si öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalına bağlı programların lisansüstü dersleri arasından (BLG kodlu) alınmalıdır.

 • Doktora programında zorunlu/seçmeli ders ayrımı yoktur.

  • Doktora programı öğrencilerine yeterlilik sınavına girecekleri için eğer daha önce almamışlarsa tercihen BLG5XX yüksek lisans zorunlu derslerini almalarını tavsiye ediyoruz.

 • Öğrencinin kredisiz Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersini alması gerekir.

 • Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

 • Öğrencinin tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekir.

 • Öğrencinin en az bir ulusal ve bir uluslararası basılı kongre bildirisi, en az bir kabul edilmiş veya basılmış SCI veya SCI-E dergi makalesinin olması gerekir. 2011 yılı öncesinde programa başlamış öğrencilerin en az bir ulusal kongre ve bir SCI-E dergi makalesinin yayınlanmış olması gerekir.

  • Öğrenciler mezuniyet şartını sağlayan bildiri veya makalelerini tez konularından yapmalıdır. Farklı konuda yapılan yayınlar mezuniyet şartını sağlamamaktadır.

  • Herhangi bir yayın göndermeden önce öğrenci danışmanından onay almalıdır. Koşulları sağlamayan yayınlar mezuniyet süresini uzatmaktadır.