İnsanın öğrenme yöntemlerini bilgisayara kazandırabilmek olarak özetlenebilecek bu araştırma alanıdır. Bu bağlamda müzik eserleri, web sayfaları, protein dizileri, finansal veriler, sosyal ağlar gibi değişik ortamlardan toplanan veriler kullanılarak yapay sinir ağları, karar destek makineleri, karar ağaçları gibi sınıflandırıcıların eğitilmesi, öznitelik seçimi, sınıflandırıcı birleştirme teknikleri, makine öğrenmesi teorisi konularında aktif olarak çalışılmaktadır.Bu Alanda Çalışan Öğretim Üyeleri: