Bu alanda yapılan araştırmalar, temel bilgisayar ağlarını, telsiz ağlarını, telsiz duyarga ağlarını, ve Wimax ağlarını kapsamaktadır. Bu kapsamda, ağların başarımını artırma yöntemleri, modelleme ve benzetim konularında araştırmalar yapılmaktadır. 

Genişbant İletişim Araştırma Grubu: http://bcrg.itu.edu.tr/Bu Alanda Çalışan Öğretim Üyeleri: