Güz döneminde Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri için açılacak Innov. Leadership in Comp. Eng. (ITB) dersi Perşembe günleri 9:30-12:30 arasında Sayın Alper Almelek tarafından verilecektir.

Dersin amacı, geleceğin potansiyel liderleri için yaratıcılık ve karizma farkındalığını artırmaktır. Bu becerilerin kazanılmasıyla öğrenciler, şirketlerdeki liderlik durumlarını analiz etmelerini sağlayacak daha geniş ufuklara sahip olacak ve bu sayede iş hayatının zorluklarına meydan okuyabileceklerdir.

Bir kişinin iş hayatında statü ve itibar kazanabilmesi için yenilikçi düşünme yoluyla her koşulda yaratıcı olma yeteneğini arttırması gerekmektedir. Ayrıca, tüm liderlik tarzlarını dönüştürerek ekip üyelerini daha fazlasını başarmaya ikna etmek için kişinin karizmatik bir lider gibi davranması gerekir.

Öğrencilerin ders boyunca çeşitli alıştırmalar yapmaları ve her iki konuda da yüksek bir farkındalığa ulaşmaları hedeflenir.