1. Lisansüstü öğrenimi İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün çalışma konularından birinde uzmanlaşmayı ve bu konuda bilimsel araştırmalar yapmayı hedeflemektedir.

  2. Öğreniminize başlamadan önce İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün çalışma konularını inceleyerek bunlardan bir tanesini seçmeli ve ilgili öğretim üyeleri ile danışmanlık konusunda görüşmelisiniz.

  3. Lisansüstü öğrenimi boyunca alacağınız dersler ve yapacağınız tez, seçeceğiniz konu kapsamında ve danışmanınızın denetiminde olacaktır.

  4. Lisansüstü derslerine devam zorunludur. Bu derslerde başarılı olabilmeniz için derslere katılmanız ve dönem içi çalışmalarında (ödev, proje, sunum) etkin olarak yer almanız gerekir.

  5. Başarısız olduğunuz derslerdeki notunuzu yükseltmek için yarıyıl sonunda öğretim üyeleri ile görüşmeye çalışmak geçerli bir çözüm değildir. Bir iş yerinde çalışmanız lisansüstü öğreniminde size ek haklar sağlamaz.

  6. Yoğun bir işte çalışmak lisansüstü öğrenimini olanaksız hale getirmektedir. Bu nedenle lisansüstü öğrenimi boyunca burs almak, araştırma projelerinde çalışmak, eğer bunlar mümkün değilse son olasılık olarak da yarı zamanlı bir iş yerinde çalışmak tercih edilmelidir.

  7. Bilgisayar Mühendisliği dışındaki bölümlerden mezun olan yüksek lisans öğrencilerine “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanmaktadır. Bu program kapsamında İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans programında yer alan 6 adet ders öğrencilere aldırılmaktadır. Bu dersler baraj niteliğindedir, birinden bile başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. Bu derslerden bazıları kendilerinden önce verilen başka lisans derslerine bağlıdır. Lisansüstü öğrencileri için önkoşul zorunluluğu olmamakla beraber Bilimsel Hazırlık Programındaki dersleri anlayıp başarılı olabilmeniz için başka lisans dersleri ile ilgili bilgilere sahip olmanız ya da bunları aynı süre içinde öğrenmeniz gerekir. Bu nedenle İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde uzmanlaşmayı düşünüyorsanız bölümün çalışma konularında temel bilgiye sahip olmanız gerekir. Bilgisayar Mühendisliği dışındaki bölümlerden mezun olan öğrencilere lisans derslerinde herhangi bir ayrıcalık tanınmaz. Bu bölümü seçmeden önce Bilimsel Hazırlık Programındaki dersleri incelemeniz önerilir.

  8. Lisansüstü öğreniminizde yapacağınız tez çalışmasının başarılı olabilmesi için bu tez kapsamında uluslar arası yayın yapmış olmanız zorunludur. Yüksek lisans öğrencilerinin en az bir uluslar arası bildiri veya SCI-E’de taranan bir uluslar arası hakemli dergide makale yayımlaması gereklidir. Doktora öğrencileri ise SCI-E’de taranan bir uluslar arası hakemli dergi makalesi yayımlamalıdır. Yayın koşulunu sağlayamayan öğrenciler tezlerini tamamlamamış sayılırlar ve tez savunmasına giremezler.