Bilindiği üzere bugün dünyada temel bilim alanlarında bilgi üretimi inanılmaz boyutlara ulaşırken, bu bilgilerin eğitim sürecine zamanında yansımasında doğal olarak sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durum bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de gözlemlenmektedir; Üniversitelerimizin yüksek lisans ve doktora programlarında yeterince ileri düzey dersler açılmamaktadır. Bunun gibi sorunların giderilmesi yönündeki gelişmelere önemli katkılar sağlamak amacıyla, TBAE bünyesinde genç araştırmacılara, son sınıf lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik ileri düzey dönemlik dersler açılacaktır. Bu kapsamda, Enstitümüz bünyesinde 2022-2023 Yılı Güz döneminde çevrim içi “Uygulamalı Kuantum Sensörler ve Kuantum Teknolojileri” dersi açılmıştır. Adı geçen ders 25 Ekim 2022 tarihinde Saat 14:30’da başlayacak ve Türkçe verilecektir.

NOT: Zoom bağlantısı bilgisi başvurusu kabul edilenlere gönderilecektir.
Web Sitesi: https://tbae.tubitak.gov.tr/tr/haber/uygulamali-kuantum-sensorler-ve-kuantumteknolojileri