İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından lisans ve lisansüstü derslerinin kota artırım taleplerinin ders ekleme/çıkarma (add/drop) döneminde değerlendirileceği belirtilmiştir. 

Ders ekleme/çıkarma döneminde;

  • Lisans öğrencilerimiz kota artırım taleplerini bm@itu.edu.tr adresine gönderebilirler. E-postanın konu kısmına "BLGXXX Lisans Kota Artırım Talebi"  yazılması değerlendirme sürecini hızlandıracaktır.

  • Lisanüstü dersleri için;
    • Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programı öğrencilerimizin kota artırım taleplerini danışman hocaları Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programları Koordinatörüne bildirmeleri gerekmektedir.

    • Diğer lisansüstü programlardaki öğrencilerin kota artırım talepleri için danışmanları tarafından bm@itu.edu.tr adresine E-posta gönderilmesi gerekmektedir. E-Posta içerisinde ilgili dersin danışmanlık yaptığı öğrencinin eğitimi veya tez çalışması için neden gerektiğinin belirtilmesi gerekmektedir. E-postanın konu kısmına "BLGXXX Lisansüstü Kota Artırım Talebi"  yazılması değerlendirme sürecini hızlandıracaktır.

Lisans derslerine ait kota artırım talepleri Bölüm tarafından, lisansüstü derslerine ait kota artırım talepleri ise Anabilim Dalı tarafından değerlendirilecektir.